ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

पण्डक ช.

  1. รูปอักษรเทวนาครีของ ปณฺฑก

การผันรูปแก้ไข