เปิดเมนูหลัก

ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

दोस्त (โทสฺตฺ)

  1. เพื่อน