เปิดเมนูหลัก

ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

देहावसान (เทหาวสานฺ)

  1. ความตาย