เปิดเมนูหลัก

ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

दूरदर्शन (ทูรทรฺศนฺ)

  1. โทรทัศน์