ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

दान (ทานฺ)

  1. การทำทาน