เปิดเมนูหลัก

ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

थेरवाद (เถรวาทช.

  1. อีกรูปหนึ่งของ เถรวาท

วิภัตติแก้ไข