ภาษาสันสกฤตแก้ไข

คำนามแก้ไข

जीवित (จี-วิ-ตะ)

  1. ชีวิต