ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

जाति (ชาติ)

  1. ขนนก