ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

ईश्वर (อีศฺวรฺ)

  1. พระเจ้า