ภาษาฮินดีแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

इस (อิส)

  1. นี้