ภาษาฮีบรูแก้ไข

คำนามแก้ไข

פֶּרַח (เปราหช.

  1. ดอกไม้