ภาษาฮีบรูแก้ไข

คำนามแก้ไข

לוּחַ שָׁנָה‎ (ลูะห์ ศานาฮช.

  1. ปฏิทิน