Hebrew letter alef freefonts.svg
א U+05D0, א
HEBREW LETTER ALEF
[ยังไม่กำหนด: U+05C8–U+05CF]
◌ׇ
[U+05C7]
Hebrew ב
[U+05D1]
U+FB21, ﬡ
HEBREW LETTER WIDE ALEF

[U+FB20]
Alphabetic Presentation Forms
[U+FB22]
U+2135.svg
U+2135, ℵ
ALEF SYMBOL

[U+2134]
Letterlike Symbols
[U+2136]

ข้ามภาษาแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

   

ดัดแปลงจากอักษรแอราเมอิก 𐡀(ā, ē, อาเล็ฟ), เกี่ยวข้องใกล้กันกับอักษรซีเรียค ܐ(, อาลัป, โอลัฟ) และอักษรอาหรับ ا(ā ʾ, อะลิฟ) แรกสุดมาจากอักษรฟินิเชีย 𐤀(, อะเล็ฟ)

ตัวอักษรแก้ไข

א

  1. ตัวอักษรตัวแรกของอักษรฮีบรู

สัญลักษณ์แก้ไข

א

  1. (คณิต) จำนวนเชิงอนันต์