ภาษาอาร์มีเนียแก้ไข

เลขแก้ไข

յոթանասուն (ยอ̂ทานาซุน)

  1. เจ็ดสิบ