ภาษาอาร์มีเนียแก้ไข

เลขแก้ไข

հազար (ฮาซ̱ัร)

  1. (หนึ่ง) พัน