U+33BC, ㎼
SQUARE MU W

[U+33BB]
CJK Compatibility
[U+33BD]

ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

μW

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ ไมโครวัตต์ ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของกำลัง มีค่าเท่ากับ 10−6 วัตต์