ภาษากาตาลา แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "/os/" is not valid (see Wiktionary:List of languages).

คำนาม แก้ไข

ós แม่แบบ:ช (โอส, พหูพจน์: óssos, เพศหญิง: óssa)

  1. หมี