Yen sign.svg
¥ U+00A5, ¥
YEN SIGN
¤
[U+00A4]
Latin-1 Supplement ¦
[U+00A6]
U+FFE5, ¥
FULLWIDTH YEN SIGN

[U+FFE4]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FFE6]

ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

¥

  1. เยน (สกุลเงินญี่ปุ่น)
  2. หยวน (สกุลเงินจีน)

การใช้แก้ไข

ขีดตรงกลางอาจมี 1 ขีดหรือ 2 ขีดก็ได้